Kolejny wpis testusia

WordPress używa pojęcia Rola, mając na celu dać użytkownikowi bloga możliwość kontroli i przypisania uprawnień użytkownikom (co mogą a czego nie mogą zrobić). Właściciel bloga może nim zarządzać i ma dostęp do takich funkcji jak pisanie i edytowanie postów, tworzenie stron, definiowanie linków (URL), tworzenie kategorii, moderowanie komentarzy, zarządzanie wtyczkami, zarządzanie szablonami i zarządzania użytkownikami bloga.

Narzędziem dzięki któremu właściciel bloga ma takie możliwości jest przypisanie roli do konkretnego użytkownika.

WordPress ma pięć predefiniowanych ról: Administrator , Redaktor, Autor, Współtwórca i Subskrybent . Każda rola może wykonać szereg zadań o nazwie właściwości. Istnieje wiele właściwości dla danej roli, w tym publikacja wpisów (publish_posts), moderowanie komentarzy (moderate_comments) i edycja użytkowników (edit_users). Funkcje domyślne są przypisane do każdej z ról.

Rola administratora może wykonywać wszystkie możliwe właściwości. Każda z pozostałych ról ma zmniejszająca się liczba dozwolonych właściwości. Na przykład, Rola Subskrybenta ma jedynie właściwość czytania. Rola użytkowników określa ich odpowiedzialność i obowiązki na blogu.

Wtyczka API WordPressa  pozwala na zmianę we właściwościach ról, mogą być one dodawane, usuwane i zmieniane. Od momenty gdy wtyczki mogą zmieniać role i właściwości, tylko te domyślne są przedmiotem niniejszego artykułu.